Christ Lutheran Church: 217.935.5808

Christ Lutheran Preschool: 217.935.4675


Zion Lutheran Church: 217.796.3386

Office Hours

Phone Numbers

Ask a Question

Christ Lutheran Church and Zion Lutheran Church

Monday: Christ - Clinton, IL 12:30 PM - 3:00 PM
Tuesday: Zion - Chestnut, IL 12:30 PM - 3:00 PM

Wednesday: Christ - Clinton, IL 12:30 PM - 3:00 PM
Thursday: Zion - Chestnut, IL 12:30 PM - 3:00 PM